Menu

RBK´s venner

RBKs Venner er en afdeling under Ribe boldklub.
Det udspringer af tidligere passive medlemmer af RBK og blev dannet ud af et nedsat udvalg til fremskaffelse af midler til etablering af kunstgræsbanen. Tidligt forår 2013.
Kunstgræsbanen var og er vital for klubben, således træning og kampe kan afvikles både i forårs- og efterårssæsoner, hvor klubbens anlæg er endog meget ramt af vandproblemer. 
Foruden at organisere klubbens deltagelse i L2013 i Esbjerg, hvor det blev til en samlet indtægt på 125.000 kr, fortsatte udvalget med andre aktiviteter og tilsammen med kontingent blev det til 185.000 kr i 2013.
Udvalget blev så tilfreds med sig selv, at det etablerede et formelt udvalg i klubben, RBKs venner. Det bestod dengang af Andre Rosendahl fra bestyrelsen, og frivillige i form af Niels Rosendahhl, Svend Kviesgaard, Daniel Danielsen og Martin Thygesen. 
RBKs Venner har til formål at støtte op om RBK ved at planlægge og arrangere sociale aktiviteter i klubben for medlemmer- og støtte aktiviteter i RBK. Hovedsagelig i ungdomsafdelingen.
Udvalget har 3-5 medlemmer. Et medlem er udpeget af RBKs bestyrelse. Udvalget er i øvrigt selvsupplerende. 
Udvalget har været i stand til at overføre ca. 50.000 kr pr. år til klubbens brug i ungdomsafdelingen. 
Udvalget arrangerer pt. julekoncert i domkirken, suppeboden til Peters jul, arbejder ved Efbs ungdomsstævner og bidrager pænt med bemanding i tulipanfesten og andet. 
Derudover arrangeres fælleskørsel til en efb hjemmekamp og aften arrangementer i klublokalerne med spisning, gerne med oplæg fra en inviteret gæst, overværelse af en førsteholdskamp, bold på storskærm, og stor almen hygge. 
Udvalget er ansvarlig for fodbold fitness. Der spilles hver lørdag klokken 09-10, fortrinsvis oldboys spiller, og hver torsdag 09-10 et u75/ gamle ben-hold. Her er det fortrinsvis ældre (+60), der er ude af arbejdsmarkedet, og spiller forsigtig fodbold, men med stor entusiasme. Og derefter er der i klubbens cafeteria rundstykker og kaffe med megen hygge. Se også hjemmesiden under fodboldfitness. 
Det årlige kontingent er for 2020: 200 kr.
Indmeldelse skal ske ved henvendelse til kasseren eller via www.ribeboldklub.dk 
Udvalget består pt. af Niels Rosendahl, Svend Kviesgaard, Jesper Jacobsen og Martin Thygesen. 
Ribe, April 2020/ MST
Dagsorden og referat. 07. februar kl. 17:45
Dagsorden og referat bestyrelsesmøder samt generalforsamling i 2022
Nyheder
24. januar kl. 22:06 Generalforsamling 2022
Nyheder
04. januar kl. 22:52 veldrevet forening skal have ny formand
Nyheder
02. november kl. 10:36 Tema aften om kost, miljø og klima
Nyheder
11. oktober kl. 09:25 Afslutningsfest 2021

Sponsor

Sponsor