Menu

Vi er DBU Børneklub

image
11. november 2022 kl. 12:54
Ribe BK som DBU Børneklub

Børnepolitik i Ribe BK – fra Små Fødder til U12

DBU har en vision om at skabe verdens bedste børnefodbold. Dette opnås og baseres på et helt nyt DBU Børnesyn, der sætter fodboldbørns behov og udvikling i centrum, og sikrer alle danske fodboldbørn de samme rettigheder og positive oplevelser i forbindelse med sporten.

Det vil vi i Ribe BK gerne støtte op omkring, og være en del af. Derfor ser vi det som et naturligt led i udviklingen af vores fodboldklub at blive en af DBU’s Børneklubber.

Af denne grund har vi i Sportsudvalget og Bestyrelsen nedfældet denne Børnepolitik, som vi vil efterleve i alle årgange, afdelinger, grupper, trænings- og kampmiljøer, I som både spillere og forældre/pårørende vil kunne møde på Frøs Arena. Med andre ord: Ribe BK er en DBU Børneklub.

DBU’s 12 Børnerettigheder i RBK

Fra DBU’s side har man som led i det nye Børnesyn forfattet nedenstående 12 børnerettigheder, der blandt andet sikrer, at vi som DBU Børneklub har spilleren i centrum, styrker børnesynet og de fælles værdier, vi altid vil barnet det bedste, sikrer udvikling samtlige spillere samt garanterer fleksible og mangfoldige fodboldtilbud. Alt sammen tiltag, vi støtter fuldt op omkring i Ribe BK.

 1. Alle børn i Ribe BK har ret til fodbold
 2. Alle børn i Ribe BK har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination
 3. Alle børn i Ribe BK har ret til, at udvikling sker på deres præmisser
 4. Alle børn i Ribe BK har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner
 5. Alle børn i Ribe BK har ret til et godt børneliv
 6. Alle børn i Ribe BK har ret til at være en del af noget større
 7. Alle børn i Ribe BK har ret til at være på dannelsesrejse
 8. Alle børn i Ribe BK har ret til selv at vælge
 9. Alle børn i Ribe BK har ret til social sikkerhed
 10. Alle børn i Ribe BK har ret til børneopdragelse
 11. Alle børn i Ribe BK har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer
 12. Alle børn i Ribe BK har ret til, at DBU’s 10 Børneløfter overholdes

Vil du læse mere om de 12 Børnerettigheder, der er DBU’s fodbold-oversættelse af FN’s Børnekonvention, kan du læse mere om dem her. Vil du vide mere om DBU’s nye Børnesyn, finder du et indblik her.

DBU’s  10 Børneløfter i RBK

Ligesom DBU’s Børnesyn indeholder ovenstående børnerettigheder, har man ligeledes udformet følgende 10 Børneløfter, som vi i Ribe BK forpligter os til at efterleve. Man kan betragte de øverste tre punkter som pædagogiske værdiløfter for klubbens trænere og ledere, der således understøttes af de efterfølgende syv punkter.

 1. Trænere og ledere i Ribe BK vil være børnefokuserede
 2. Trænere og ledere i Ribe BK vil arbejde holistisk
 3. Trænere og ledere i Ribe BK vil være inkluderende
 4. Trænere og ledere i Ribe BK vil gøre det sjovt og trygt at spille fodbold
 5. Trænere og ledere i Ribe BK vil prioritere kærligheden til fodbold over læring af fodbold
 6. Trænere og ledere i Ribe BK vil have fokus på de grundlæggende færdigheder
 7. Trænere og ledere i Ribe BK vil engagere forældre med anerkendelse
 8. Trænere og ledere i Ribe BK vil planlægge træning med progression
 9. Trænere og ledere i Ribe BK vil bruge forskellige metoder til at opnå læring
 10. Trænere og ledere i Ribe BK vil bruge konkurrence på en udviklende måde

Vil du vide mere om DBU’s 10 Børneløfter, kan du finde dem lige her.

Dagligdagen i Ribe BK som DBU Børneklub

I Ribe BK ønsker vi, at alle klubbens børn og unge kan trives og færdes trygt i et fællesskab, de føler sig som en del af. Dette opnår vi ved at have et fuldt og dedikeret fokus på DBU’s Børnesyn, de 12 Børnerettigheder samt de 10 Børneløfter, og efterlevelse af disse.

Derudover opsættes følgende rammer, der er af både sportslig, praktisk, fysisk, digital og social karakter. Disse vil hver især vil være med at skabe rammerne for at klubbens børn og unge kan udvikle sig i et trygt miljø. Både som fodboldspillere og mennesker.

Børneudviklingstrænere

I Ribe BKs Sportsudvalg er der udnævnt to ansvarlige børneudviklingstrænere, der skal sikre den pædagogiske og fodboldfaglige hverdag i både trænings- og kampmiljøet for børn og unge i aldersgrupperne fra Små fødder til og med U12. På pigesiden varetager Thomas Braagaard opgaven. På drengesiden varetages opgaven af Michael Kahlke Christensen.

Onboarding af nye trænere og ledere

I Ribe BKs Sportsudvalg er der udarbejdet en folder, som alle nye trænere og ledere får overrakt ved opstart. Folderen er med til at sikre, at vi i Ribe BK arbejder ud fra samme tilgang til dét at være børne- og ungdomstræner, på såvel det pædagogiske plan såvel som det fodboldfaglige. Folderen er en Ribe BK-udgave af DBUs Børnesyn, om man vil.

Indhentning af børneattester

Bestyrelsen i Ribe BK indhenter hvert år de lovpligtige børneattester på samtlige trænere og ledere i klubben, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Er en træner eller leder ikke i stand til at levere en børnetest, vil den pågældende ikke længere være at finde i Ribe BK.

De 10 trænerbud i Ribe BK

For at sikre en ensartethed på tværs af årgangene i Ribe BK, arbejdes der ud fra følgende 10 trænerbud, der tilsammen skaber den bedst tænkelig trænings- og kampkultur for både spillere og trænere/ledere:

 1. Der er udarbejdet et træningsprogram
 2. Træningen foregår med bold
 3. Der er, som minimum, én bold pr spiller
 4. Spilleren er i centrum
 5. Der spilles/trænes på små områder
 6. Træningen foregår i mindre grupper
 7. Der trænes med så mange boldberøringer som muligt
 8. Forældre har mulighed for at hjælpe til under træning, hvis der er behov herfor
 9. Der arbejdes på at udvikle børnenes spilintelligens
 10. Der god stemning

Træneren/lederen vil være et naturligt forbillede for børnene på holdet, og skal således være bevidst om at skabe det trygge, stabile og rare miljø, der skal herske både før, under og efter træning.

Der arbejdes i Ribe BK ud fra DBU’s Børnesyn, hvor et af omdrejningspunkterne er at alle børn har samme værdi som menneske og som fodboldspiller. Derfor hersker princippet om ”Lige meget spilletid” også i vores klub, hvilket vil sig at alle børn skal spille lige meget i alle kampe. For dét har de lige meget ret til!

Dette sikres af den enkelte træner/leder.

De 10 forældrebud i Ribe BK

Ligesom vi har nedfældet bud og regelsæt for vores klubs trænere og ledere, har vi også lavet følgende guide til børnenes forældre

 1. Mød op til træning – dét sætter dit barn pris på. Særligt de først par år
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille selv
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutning – vær positiv og støttende
 5. Respekter ligeledes dommerens beslutninger under kamp – betragt ham/han som en vejleder for børnene
 6. Skab god stemning under kamp – byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe, kage eller lignende, hvis I har tradition herfor på holdet
 7. Spørg dit barn om kampen var sjov, spændende, hård osv – IKKE om holdet vandt, om hvor mange mål dit barn lavede. Kampene handler om udvikling. IKKE om resultatet
 8. Sørg for fornuftigt udstyr – overdriv ikke udstyrspakken
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver højt værdsat – særligt af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig

Generel brug af omklædningsrum

I Ribe BK opfordrer vi til, at der som minimum i forbindelse med kamp, men også gerne træning, klædes om i fællesskab i omklædningsrummet. Både før og efter træning. Dette er med til at styrke fællesskabet iblandt spillerne, og bidrager til at børnene tilegner sig et naturligt forhold til at klæde om sammen med andre. Piger klæder om for sig, ligesom drenge klæder om for sig.

Trænerens færden i omklædningsrummet

I Ribe BK opholder trænere og ledere sig ikke alene med et enkelt barn i et lukket omklædningsrum.

Skal der afholdes individuelle spillersamtaler, afholdes disse i åbent rum – eller på banen. Skadesbehandling skal ikke finde sted i enerum. Foretages behandling af fysioterapeut eller lignende skal én eller begge forældre være til stede.

Trænere og ledere bader aldrig sammen med børnene.

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor imens børnene klæder om og bader.

Brug af mobiltelefoner, tablets mm i omklædningsrummet

I Ribe BK er vi alle en del af fællesskabet. En del af dette fællesskab er i dag blevet digital, hvorfor det er ok at der tages billederne eller optages video til brug i fx årgangens Facebook-forældregruppe, hvad enten det skyldes sejrens glædesrus, en fødselsdag eller blot et nyt holdfoto. Dette gøres dog altid med en voksen tilstede. Ribe BK ønsker generelt at brugen af mobiltelefoner, tablets mm. holdes på et absolut minimum i selve omklædningsrummet, da børns tryghed og kropslige integritet ikke skal kompromitteres af bekymringer om eventuelt tændte kameraer. Under selve omklædningen og efterfølgende bad tillades brug af kamera, telefon, tablet mm. derfor ikke.

Kommunikation imellem træner og den enkelte spiller

Alle børn og voksne i Ribe BK skal føle sig trygge ved kommunikationen med træneren/lederen. Derfor foregår kommunikationen igennem barnets forældre, fx via telefon, sms, messenger, Facebook forældre-gruppe eller andet. Når barnet selv kan kommunikere, fx via Holdsport eller Kampklar, der bl.a. bruges til til-og framelding til kamp og træning, kan der efter aftale på det pågældende hold begyndes herpå. Skal der afholdes spillersamtaler, er det Ribe BKs anbefaling at der først tages kontakt til forældrene, og først derefter med spilleren.

Overnatningsforhold i klubben og på ture

Fodbold handler om gode og sjove oplevelser – dét gør det også for børnene i Ribe BK. Derfor deltager klubben gerne i turneringer, ture, stævner og arrangementer, hvor der kan være mulighed/behov for overnatning. Hér har træneren/lederen ansvaret for holdets børn. Det opfordres dog, at flere forældre deltager – både mænd og kvinder. Ved overnatning skal der altid være en voksen til stede for at holde opsyn med børnene. Både forældre og trænere/ledere sover i samme rum som børnene.

Sprogbrug

Børn har brug for rollemodeller – også når de går til fodbold. Trænere og ledere i Ribe BK er naturlige rollemodeller for børnene i fodboldklubben. Derfor taler alle voksne pænt, og er fuldt ud bevidste om at sproglige uvaner nemt sætter fast i børnenes sprogvalg. Vi roser hinanden – både når tingene lykkes, men også for det gode forsøg – selvom det skulle mislykkes. Vi skælder ikke ud, og vi taler ikke grimt – hverken til hinanden, modstandere eller dommeren.

Procedure ved henvendelse om mobning og mistrivsel

I Ribe BK hersker værdier som fællesskab, nærvær, kammeratskab. Skulle der opstå situationer hvor børn mistrives eller bliver udsat for mobning, tages der straks hånd om dette. De involverede forældre inddrages, som det første, for at finde en løsning på problemet. Herefter, hvis der er tale om flere børn/unge, vil problemet blive adresseret på et forældremøde. Der kan ligeledes blive indkaldt til spillermøde i årgangen. Disse indsatser afstemmes altid med det/de pågældende barn/børn og forældre. I Ribe BK siger vi et klart og rungende nej til mobning, og fordrer et miljø hvor alle børn og unge trives.

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

Ved mistanke om seksuel krænkelse vil denne straks blive bragt for sportsudvalget og bestyrelsen sammen med de involverede parter. En sådan sag er af yderst alvorlig karakter, hvorfor Ribe BK således altid vil indgå i samarbejde med relevante rådgivere fra både DBU og DIF.

Bestyrelsen kontakter barnets forældre, for at sikre at disse er informerede om sagen. Herefter er det forældrenes vurdering, om der skal indgives en politianmeldelse omkring forholdet.

Sportsudvalget og bestyrelsen indkalder hurtigst mulig den pågældende træner/leder, hvor vedkommende vil kunne fremlægge sin version af sagen. Herefter afgør sportsudvalget/bestyrelsen, om den pågældende træner/leder suspenderes.

Acceptabel fysisk kontakt

Alle børn er forskellige. Og alle børn reagerer forskelligt på både med- og modgang. Også på fodboldbanen. Af denne simple grund er det tilladt at give barnet en krammer, en high-five eller kærligt klap på skulderen, hvis en situation kræver det. Dette gør sig gældende både til træning og i kamp.

Uacceptabel fysisk kontakt

Det er derimod, naturligvis, ikke tilladt for træneren/lederen at gribe fat, sparke eller slå barnet. Derudover berører træneren/lederen, selvfølgeligt, ikke inderlår, skridt, numse, bryst/maveregion, ligesom der heller ikke kysses på børnene i Ribe BK, ej heller på kinden.

Alkohol

I Ribe BK indskærpes det, at der IKKE indtages alkohol i samvær med spillerne. Det forventes at alle trænere og ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af deres træner/lederopgaver. Er man chauffør, enten som træner/leder eller frivillige forældre, gør samme adfærdskrav sig gældende. I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles til at der ikke indtages nogen form for alkohol før alle holdets kampe den pågældende dag er færdigspillet.

Luk