Menu

HISTORIEN BAG ANLÆGGET I RBK

Oversigt over ”Danmarks pæneste anlæg”

 

Køkken: Januar, februar, marts og april (2011/12)

Alt nyt –

Vi mangler noget til at stille alt slik og andet i cafeteriaet.

Det kunne være dejligt med et telefonstik ved kassen til dankort overførelserne til PBS.

Mangler en lampe og få sat opvaskemaskinen til.

Der er bestilt plader til pølse afdelingen og en lille plade ved opvaskevasken. Helge kommer med den – det er hjemme.

Fokus på rengøring i køkkenet – det er vigtigt, at vi ikke har alle mulige mennesker løbende i køkkenet.

Der er sat nyt vindue i køkkenet.

 

Gang: marts, april og maj (2011/12)

Der er lavet en lille gang med dør til toilet afdelingen.

Gangen er malet både på vægge og lofter. Der er lavet reparationer, hvor der var løst papir. Man burde tage gangen i bund på et tidspunkt.

Der er lagt hårdt gulv på i gangen.

Der mangler fejelister og gerigt om døren – listerne skal males anden gang.

 

Klublokalet. Januar, februar, marts, april og maj. (2011/12)

Alt tapet ned og renset helt i bund.

Loft og vægge er spartlet op.

Sat nyt væv op og loftet er malet 4 gange.

Der er malet i rummet.

Mangler: vindueskarme og det store glasparti mod banerne.

Mangler indretning.

 

Nyt lokale: april og maj (2011/12)

Der er spartlet og sat væv op på alle udvendige vægge. Ligeledes er der malet.

Der er sat skillevægge op til 2 møde lokaler.

Disse er spartlet – Kirsten kommer og ser på spartlingen mandag.

Der sættes væv op fredag.

Mangler maling af mødelokalerne.

Nymalet igen i 2013 

Kikke på toiletterne:

Måske få en bordplade over vaskemaskiner og tørretumbler og malet og rengjort.

 

Næste skridt: afsat 145.000 fra kommunen – vi har afsat 65.000 i budget (2011/12)

Lave tegninger til boldskur – indretning

Beslutte om der skal støbes eller lægges fliser.

Mangler godkendte papirer fra Flemming Nissen

Der er talt om, at der skal sættes træ op som beklædning.

Ansvarlig på dette projekt: Nis Warming – de vil bygge på planet Huse og prøve, om de kan få Leth til at køre elementerne ned til klubben.

Nis taler med Uglevig om tagpap.

Her er et godt lille sjak.

Alt er færdig 2012 

 

Renovering af kridtrum:

Loftet falder ned og der er møgbeskidt – der mangler reoler. (Har vi evt. stående i baglokalet eller hos Karsten)

Der er indkøbt en lille værktøjskasse – og den bliver brugt flittigt hver uge.

Vi skylder kridterne ordentlige arbejdsforhold.

Det nuværende store boldrum i midten:

Dette skal gerne blive til materiale rum.

Her skal der males og gøres rent – sætte hylder og bordplader op.

Planen er ændret. Rummet bruges til Svend Åge. Der mangler rengøring og oprydning i rummet – ting, som ikke skal være der, skal flyttes, og der skal flyttes lidt rundt, så det bliver cafeteria depot – der er sat ny lås i rummet.

Pigernes boldrum:  

Kan være depot til materialer eller et fys. rum – det skal istandsættes.

Maling og andre ting er flyttet derned. Har brug for oprydning og flytning af de ting, der ikke skal være der – skal gerne være depot for materialer til ting rundt i klubben - affaldssække – vandslanger – spande – redskaber til vedligehold – maling osv.

2015. Opbevaring - skal ryddes op og i istandsættes. 

 

Det røde skur:

Skal ryddes op og kikkes igennem – det har været brudt op. Hvad har vi her? RFC låner skurret pt. – der er blevet ryddet op, og vi anvender lågerne til aflastning til bolde – som skal til Afrika. Rummet er ryddet. Her står kridtmaskiner.

 

De tre depotrum på første sal:

Et rum skal øremærkes til cafeteriet, således at emballage og en fryser kan stå der – der skal en anden lampe op som er lukket – så glasset ikke ligger overalt, hvis det går i stykker.

 

Et rum kan evt. bruge til opbevaring af alt musik anlæg. Kun et forslag. Bedst ville det være, at vi fik højttalere i kasserne og en lille speaker pult i det første rum ind til cafeteriet.

De 3 rum skal ses igennem i løbet af 2015

 

Kontor bag køkkenet:

Males og tapetseres både lofter og vægge.

Skal kunne bruges til møder og til personale. Det er vigtigt, at når vi er der, kan folk komme ind. Det må ikke være forbudt område.

 

Sidste skridt.

Se på udenoms området.

Der lægges fliser mellem de to bygninger og under balkon, helt om forbi det nye boldrum. Der bliver lukket for trafik om bagved.

Et kæmpe ønske er, at vi får en legeplads ned i trekanten mod tennis klubben (evt. i samarbejde med tennisklubben) – evt. med en multibane samt pannerbaner – et net til volley net. Gynge osv. Tror vi skal lave en projektbeskrivelse og søge om noget fra kommunen i år - 2012.

 

Sideløbende:

Kunststofbane.

Omlægning af banerne 6,7 og 8 samt udvidelsen. En ide ville måske være på sigt at flytte klubhuset fra NM ind til de bagerste baner - når vi flytter NM ind, så vil der kunne være materialer – evt. til udlejning ved træningslejre eller som administrationsbygning ved stævner og JM, hvis vi skal holde dette. Pt. forhandles der med kroket om et byt. Der er lavet jordbundsundersøgelser i uge 27 – de er fremsendt til os i uge 32. Her er der et sponsorat til – men det ved Niels bedre.

Ønske om at nogle smede laver borde og bænke sæt af jern, hvor man kan skifte træet ud – så der kommer lidt kroge rundt omkring på anlægget, evt. hvor der er lidt hul ind i læhegnet – lægge lidt fliser så kommunen stadig kan komme til banerne og ikke skal flytte en helt masse.

Krokket har det gamle klubhus og vedligeholder det super godt. 

 

Tribune:

Ja, den vil jeg gerne vente med. Evt. lave noget lavt ved balkonen ud mod bane 1. Der er lagt 3 fliserækker til at sidde på (2013).

 

Vi har fået penge til renovering af nedgangs partiet – pt. arbejder Thomas Skovs far på et forslag. Vi har fået bevilliget 90.000 kr. til dette fra kommunen, men der skal egen arbejde til – forventet start oktober/november 2012. Arbejdet er udført af Vestermarks Anlæg ligeså en lokal trofast sponsor.

Projektet færdiggjort forår 2013.
 
Kunststofbanen er færdig og indviet den 25. november 2014. Bander, mål, spillerbokse og skilte sat op december 2014. 
Det forventes at stien bag spillerboksene får lagt 1 meter fliser mere. Dette er der søgt om pr. januar 2015. Vi håber at Landsbypedellerne vil lægge disse. Arne har skaffet fliser og sand. 
 
Januar 2015 er det bevilliget en sti og renovering af adgangsvejen. 
December/Januar 15/16
Der er lagt en ny teresse ved klubhusets indgang på 1. sal - det har været nødvendigt i længe, da brædderne var bundrådne. Projektet er udført Søren Emil en af vores trofaste sponsor.

 

Dagsorden og referat. 07. februar kl. 17:45
Dagsorden og referat bestyrelsesmøder samt generalforsamling i 2022
Nyheder
24. januar kl. 22:06 Generalforsamling 2022
Nyheder
04. januar kl. 22:52 veldrevet forening skal have ny formand
Nyheder
02. november kl. 10:36 Tema aften om kost, miljø og klima
Nyheder
11. oktober kl. 09:25 Afslutningsfest 2021

Sponsor

Sponsor