Menu

Den blå tråd

image Den blå tråd

Her finder du/I den blå tråd i klubben.

 

KLIK HER

Den blå tråd i RBK

Dette værdi - og holdningshæfte for Ribe Boldklub skal ses som en vejledning til alle, der har med klubbens arbejde at gøre. Det være sig trænere, ledere, spillere og forældre. Hæftet er udarbejdet med henblik på, at skabe et bedre udviklingsforum til gavn for vore spillere, men egentligt også for trænere og ledere. Vi håber på at skabe større dialog mellem holdene i de enkelt afdelinger, men også afdelingerne i mellem. I sidste ende skulle det gerne sikre en større samhørighed både i egen afdeling samt på tværs, hvilket gerne skulle fremelske en ægte klubfølelse. Implementere af det første sæt værdier og holdninger, har givet flere interne møder i afdelingerne, samt med forældregruppen. Nu er vi så kommet til implementeringen af "den blå tråd" denne skal ses som en ledermanual, hvor vi giver retningslinjer, guide-lines og ideer til vore trænere og ledere. "Den blå tråd” skal ses som en færdighedsmanual, der skal sikre kontinuitet i det store arbejde som trænere udfører på træningsbanerne. ”Den blå tråd” skal skabe gode arbejdsbetingelser for ikke mindst nye trænere og ledere. Foruden "Den blå tråd" er der ligeså udarbejdet en "Velkommen som børnetræner", som skal anvendes i de mindste årgange.

Det forventes at de 3 hæfter, bliver et gode for alle i klubben.

Revideringen af Værdier og holdninger lægger sig tæt op af "Den blå tråd" som bestyrelsen har besluttet at arbejde med - mod år 2017.