Menu

Værdier og holdninger

 

 Her finder I klubbens "Værdier og holdninger"

Værdier og holdninger har ikke været revideret i nogle år, men

dette er nu gjort, det har betydet at hæftet er blevet noget om-

fattende. Grunden til dette er at vi i klubben, har besluttet at

implementere "Den blå tråd" derfor er der kommet mere i hæftet

"Værdier og holdninger"

 

TRYK HER

 

 undefined