Menu

Lån af materialer (stævner)

 1.  Stævner: Alle stævner er egen betaling. (Vedtaget på generalforsamlingen 2011)
 2. Ribe Boldklub stiller spillertøj og rekvisitter til rådighed til stævner – hvor man spiller i RBK spillertøj, samt er tilmeldt som Ribe Boldklub. (Klubben stiller ikke spillertøj og rekvisitter til rådighed, hvis man ønsker at stille op under et andet navn og med andet spillertøj, end det der er angivet hos DBU – hvide/blå (pt. sponsoraftale med Hummel)). Dette handler om at Ribe Boldklub har sponsoraftaler med diverse, som skal overholdes, og som under ingen omstændigheder må brydes.

 3. Brev fra sponsorudvalget. 

   

 4. Kære RBK'er

  Det er af min opfattelse, at der er kommet tvivl og blevet sæt spørgsmålstegn ved, hvorvidt "regler" er gældende for årgange, hold m.m., som tilmelder sig cups, stævner eller andet, hvor tilmeldingsgebyr er betalt evt. via et privatsponsorat eller lignende.

  Som det står skrevet, er der som sådan ingen regler gældende for, hvorvidt man i en årgang eller som hold søger sponsorat til betaling af tilmelding, trøjer eller andre materialer. Det er dog KLART min opfattelse og ligeledes god klubånd, at man FØR søgning af privatsponsorater kontakter klubbens sponsorudvalg, bestyrelse eller undertegnede, for at aftale yderligere.
  Indtægten fra vores mange sponsorer er livsnødvendig, og derfor er sponsorater til driften af klubben allerhøjeste prioritet. Hermed sagt, at tegning af privatsponsorater skal i et så vidt et omfang ikke påvirke klubbens normale sponsorat til driften eller andre af klubbens tiltag eller formål, som vi hvert år søger til.
  På den måde sikrer vi os, at vores sponsorer ikke får besøg flere gange. Udvalget bruger i forvejen rigtig mange timer på netop besøg/kontakt hos sponsorerne, hvorfor vi skal undgå flere ”forstyrrelser” hos sponsorerne, hvis tid også bruges.

Ligeledes må man forvente, at såfremt der spilles til cups, stævner eller andet, hvor der ikke deltages i RBK regi, altså f.eks. med eget navn, egne trøjer eller lignende, er klubben ej i stand til at tilbyde rekvisitter, materialer eller andre former for udstyr til rådighed for holdene. Dette er ene og alene til klubbens hold og medlemmer som repræsenterer klubben og klubbens farver og tøj. Vedligeholdelse af ovennævnte er ligeledes en tung udgift for klubben, hvilken der som nævnt, forsøges hentes sponsorater til hvert år.

Dermed slås det fast, at ønsker man selv at hente sponsorer til klubbens hold, kontaktes formanden for udvalget (undertegnede) eller klubbens bestyrelse.

Spørgsmål eller lignende henvises til Dennis.thue@gmail.com.

På vegne af sponsorudvalget
Dennis Thuesen
Formand for Sponsor 

I to af klubbens vedtæger står følgende 

                                                                                                   § 6

Intet aktivt medlem må uden bestyrelsens tilladelse deltage for fremmede klubber i stævner og kampe. 

§ 7

Enhver, der ikke overholder foreningens vedtægter, eller på anden måde gør sig skyldig i usømmelig adfærd, kan ekskluderes af bestyrelsen. Denne beslutning kan af det gældende medlem indankes på første ordinære generalforsamling, når der fremsættes begæring til bestyrelsen herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ved foreningens øvelser og selskabelige sammenkomster må medlemmerne i et og alt rette sig efter udvalgets forskrifter. 

Vi henstiller til at alle følger skrivelsen fra bestyrelsen og sponsorudvalget