Menu

REGLER FOR KUNSTSTOFBANEN

Regler for brug af kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune

Kunstgræsbanen, Sportsvej 8 - 6760 Ribe 

For at sikre en optimal brug af kunstgræsbanerne, er der vedtaget følgende regler for brugen af kunstgræsbanerne. Reglerne skal til enhver tid overholdes, og Fordelingsgruppen forbeholder sig ret at  til fratage foreninger tildelte tider, såfremt reglerne ikke overholdes.

Kunstgræsbanerne er opdelt i tre sæsoner:

Det er kun muligt at booke tider i følgende blokke. Der kan ikke bookes udover de fastlagte blokke.

Træning for 1. Vintersæson fra uge 43 - 31.12 og 2. vintersæson 1.1 - 31.3 

 Mandag - fredag kl. 08.00-16.00
 Opdeles frit i blokke á 15 minutter.
   
 
Blokke á 1,5 time - mandag - fredag kl. 16.00 - 22.00
 
 kl. 16.00 - 17.30
 kl. 17.30 - 19.00
 kl. 19.00 - 20.30
 kl. 20.30 - 22.00
 
 
 Blokke á 1 time - lørdag - søndag kl. 08.00 - 12.00
 
 kl. 08.00 - 09.00
 kl. 09.00 - 10.00
 kl. 10.00 - 11.00
 kl. 11.00 - 12.00
 
 
 Kamp 1. vintersæson
 Kamp 2. vintersæson
Blokke á 2 timer - lørdag/søndag kl. 12.00-22.00
Blokke á 2 timer - lørdag/søndag kl. 12.00-22.00
 
 kl. 12.00 - 14.00
 
 kl. 14.00 - 16.00
 
 kl. 16.00 - 18.00
 
 kl. 18.00 - 20.00
 
 kl. 20.00 - 22.00
 
 

Kampe i 1. vintersæson kan frit bookes indenfor før nævnte udmelding om booking af kampe i 2. vintersæson.

Sommersæson
 
 Sommersæson fra 1.4 - uge 42 Alle ugens dage
 Opdeles frit i blokke á 15 min.
 

Lørdag og søndage i vintersæsonerne i tidsrummet kl. 12.00 - 20.00 er reserveret til kampafvikling

med mulighed for afvikling af 4 kampe pr. dag. Ved behov kan tidsrummet udvides til kl. 22.00.

Retningslinjer for fordeling af idrætsfaciliteter

 • Fordelingskriterier:
 • Aktiviteter for handicappede.
 • Aktiviteter for børn og unge under 25 år.
 • Antal børn og unge under 25 år i foreningen.
 • Antal samlede foreningsaktivitet.
 • Foreningstildeling i forrige sæson
 • Områdefordeling. Der tages hensyn til lokale fore
 • ”Hjemmebane hensyn”

Børn og unge under 25 år har ikke særlig fordel ved tildeling af tider på kunstgræsbanerne.

Herudover følges de almindelige kriterier for fordeling af tider i kommunale faciliteter.

Omklædning:

Ved booking af kunstgræsbanen i Ribe skal der bookes omklædningsfaciliteter i Ribe Fritidscenter

Der sendes en mail til: mail@ribefritidscenter.dk

med følgende info:
 
Forening/lejer:
Mailadresse:
Dato/år:
Ønsket lejeperiode/tidspunkt: (fra 1 time før booket tid på kunststofbanen og til 1 time efterfølgende)
Antal deltagere: (af hensyn til antal omklædningsrum)
Fakturerings adresse: (husk evt. EAN nummer)
 
Foreningen vil efterfølgende modtage bekræftelse fra Ribe Fritidscenter, ligsom der efter lejemålet fremsendes regning for benyttelsen. 

Der er mulighed for godkendte folkeoplysende foreninger, at søge om lokaletilskud.

 

Reglement for brug af kunstgræsbanerne:
 • Der skal bruges støvler med faste dupper. Der må ikke bruges støvler med stål- eller skruedupper.
 • • Anvend de opstillede støvlebørster inden man går ind på banen.
 • • Tyggegummi forbudt.
 • • Intet affald på og omkring banen, anvend de opstillede affaldscontainere.
 • • Rygning og brug af åben ild på banen er forbudt.
 • • Ved kampafvikling på Ribe kunstgræsbane, skal der medbringes hjørneflag.
 Specielle vejrforhold:

Falder der i løbet af natten sne, som gør at banen skal ryddes, vil den/de første tider den

efterfølgende dag blive aflyst uden varsling. Det er derfor op til klubben selv at holde sig

orienteret om vejrforholdene.

Booking / Afbooking:

Foreningsportalen: Booking via foreningsportalen dage før.

( ex. booking onsdag, tidligst tid søndag)

(ex. booking fredag, tidligst tid tirsdag)

På foreningsportalen søges kunstgræsbanen i Ribe under ”Ribe Stadion"

Tider kan senest afbookes 14 dage før. Tider der ikke bliver afbooket, vil blive

opkrævet betaling i henhold til gældende regler.

Betaling:

 
 Timepris
 Folkeoplysende foreninger - vinterperiode
 94,00 kr.
 Indskyderforeninger - incitamentstimer vinterperiode
 70,00 kr.
 Folkeoplysende foreninger - sommerperiode
 30,00 kr.
 Kommunale institutioner
 350,00 kr.
 Private
 700,00 kr.
   

 Brug af lys:

Der vil komme en særskilt udmelding omkring lys på kunstgræsbanerne i Guldager og Ribe.