Menu

Dagsorden og referat.

16. januar - 2018 kl. 18:36
Opstart seniorafdelingen
Opstart
14. juli - 2017 kl. 19:48
Referat ekstra ordinær generalforsamling
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling
Nyere
Side 0 af 1
Ældre

Bestyrelse

Formand
ingen img
Simon Wulff Hansen
Kasserer
ingen img
Hans Erik Haase
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Mikael Frederiksen
Sponsor ansvarlig
ingen img
Johnny Loklindt Jacobsen
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Jesper Bramsen Jensen
Næstformand
ingen img
Niels Rosendahl
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Lars Bo Stenderup